سوزاندن کالری ، تناسب اندام ، وزن ایده آل و … عباراتی است که روزانه در مکالمه با اطرافیان خود با آنها برخورد می کنیم بعضی با ورزش می خواهند به ایده آل خود برسند و بعضی با رژیم غذایی و اندازه گیری کالری غذاهای مختلف. در این میان هستند […]

دسترسی سریع