درمان کرونا و بازار داغ شایعات متاسفانه این روزها با شیوع بیماری کرونا تمام فعالیت ها و حتی افکار جامعه تحت الشعاع این بیماری قرار گرفته است.در محیط های کاری ، دانشگاهی ، جمع دوستان فقط در مورد درمان کرونا ، ماسک ، پد الکلی ، ژل ضدعفونی کننده ، […]

کرونا و را ه های مقابله با آن متاسفانه چند روزی است که همه مردم با معضلی به نام کرونا درگیرند حال چه خدا ناکرده افرادی که به این ویروس آلوده شده اند و چه کسانی که با استرس کرونا زندگی می کنند و به دنبال راه های مقابله با […]

دسترسی سریع