این روزها همه با کلمه ای به نام قرنطینه آشنا هستیم به دلیل شیوع کرونا همه در خانه مانده ایم تا با گذراندن دوران قرنطینه زنجیره انتقال را قطع کنیم.اما ماندن در قرنطینه هم از یک لحاظ شبیه یک سفر است.اگر برای این سفر برنامه ای نداشته باشیم، این سفر […]

دسترسی سریع