خیلی ها را می بینیم که از بی حوصلگی ، ناراحتی ، عصبانیت و کلی احساسات منفی در خصوص دوران قرنطینه می گویند اگر چه دوران قرنطینه با شرایط زندگی در حالات عادی بسیار متفاوت است و فاصله دارد اما این احساسات منفی علاوه بر تضعیف سیستم ایمنی ، روزهای […]

دسترسی سریع